Stemningsbilleder fra GRADE kursus

Den 2.-3. oktober blev der afholdt kursus for alle Styregrupper i evidensgradering iflg. GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation). 28 kursister deltog og blev klogere på GRADE med hjælp fra Britta Tendal fra Sundhedsstyrelsens Enhed for Nationale Kliniske Retningsliner. Fredagen blev afsluttet med en diskussion af den fremtidige evidensgraderingen af guidelines, samt hvorledes vi får delt viden om brugen af GRADE ud til andre DSOG-medlemmer. Der arbejdes videre med dette i Bestyrelsen og Styregrupperne.