Er du et af de mulige nye medlemmer til Ankenævnet for Patienterstatning ?

Med udgangen af 2014 udløber udpegningsperioden for Patientskadeankenævnets og Lægemiddelskadeankenævnets medlemmer, og der skal derfor foretages en samlet ny beskikkelse af medlemmer og suppleanter. Pr. 1. januar 2015 bliver de to ankenævn slået sammen og kommer til at hedde "Ankenævnet for Patienterstatningen".  Nævnets medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Medlemsperioden vil således strække sig fra den 1. januar 2015 til 31. december 2018.

DSOGs Bestyrelse skal komme med forslag til medlemmer til Ankenævnet for Patienterstatning i forbindelse med næste Bestyrelsesmøde d. 21. oktober og beder derfor interesserede om at henvende sig til Pia Ertberg senest 20. oktober på mail pia.ertberg.02@regionh.dk

Karen Reinhold Wøjdemann Overlæge, ph.d.
Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi