Speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord søges til DSOG’s ansættelsesudvalg til hoveduddannelsen

Speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord søges til DSOG’s ansættelsesudvalg til hoveduddannelsen

Der er nu en ledig stilling til besættelse snarest muligt som repræsentant for DSOG med ansættelse i Videreuddannelsesregion Nord.

I forbindelse med de to årlige ansættelsesrunder til hoveduddannelse i gynækologi og obstetrik, har der i hver region, deltaget repræsentanter fra de to andre regioner. Dette for at sikre en ensartethed i ansættelsesproceduren i alle 3 regioner.

Kvalifikationer: Du er speciallæge, ansat i Videreuddannelsesregion Nord, med interesse for uddannelse og lyst til at give dine input videre til hvordan fremtidens gynækologer og obstetrikere skal være.

Opgaver: Deltage i formøde og samtaler i forbindelse med ansættelsesrunder i 2 af de 3 regioner. Som repræsentant for Region Nord deltager man i ansættelsesrunderne i Region Øst og Region Syd 2 gange årligt. Næste ansættelsesrunde foregår i januar 2020. Derudover deltager man i undervisningsudvalgets møder minimum 2 gange årligt efter afsluttede ansættelsesrunder med en tilbagemelding fra forløbet.

Løn: Transportudgifter dækkes af Danske Regioner. Fri med løn fra afdelingen.

Ansøgningsfrist 10. november 2019

Motiveret ansøgning stiles til:
Anna Aabakke
Formand for Undervisningsudvalget
uuformand@dsog.dk