Søges: Ny delkursusleder til forskningstræningskursus 3: Evidens.

Kurset er det 3. af de 4 kurser, der indgår i den teoretiske del forskningstræningen i hoveduddannelsen. Det er et 3 dages internat kursus. Det er bygget op om praktisk anvendelse af evidensbaseret medicin og indeholder teoretisk gennemgang af emner som PICO, evidens hierarki , systematisk review og meta-analyser, GRADE, evaluering af test og prædiktions modeller i gynækologi og obstetrik. Kurset er interaktivt med en blanding af teori og refleksion, diskussion og gruppearbejde. Til stillingen søges en forsknings- og undervisningsaktiv speciallæge i gynækologi og obstetrik, der sammen med de 2nuværende del-kursusledere skal stå for planlægning, afholdelse og evaluering af kurset fremover. Ansøgeren med forsknings- og undervisningserfaring indenfor områdetvil blive fortrukket.

Ansøgning bedes sendt til Annemette W Lykkeboawl@dadlnet.dk senest d.15. august 2017.