Behov for guidelines for ekstremt tidligt fødte

Pressen har lige nu fokus på behandling af børn født før uge 24, foranlediget af et guideline samarbejde mellem neonatologer og obstetrikkere. Emnet behandles indgående på næste obstetriske guidelinemøde i januar 2018. Vi opfordrer til at man tager hul på de nødvendige etiske, faglige og økonomiske diskussioner allerede nu. 

Læger: Behov for retningslinjer for ekstremt tidligt fødte (DR indslag, 25. juli 2017)
Læger vil forsøge at redde flere tidligt fødte (TV2 indslag, 26. juli 2017)