Rationel Farmakoterapi sætter fokus på gravide og lægemidler.

Denne måneds udgave af Rationel Farmakoterapi omhandler hyppige farmakologiske problemstillinger i svangerskabet. To ud af tre gravide i Danmark får mindst ét receptpligtigt lægemiddel i løbet af deres graviditet. Bladet beskriver flere af de hyppigste sygdomme blandt gravide, fx infektioner, astma, allergi og smertetilstande. Derudover er der omtale af behandlingen af lavt stofskifte og depression og af hyppige lidelser som kvalme og hæmorider. Læs bladet her