Pressemeddelelse

Der verserer i dagens presse - med baggrund i artikler i Jyllands Posten – historier om, at læger ikke vil oplyse om fostrets køn i forbindelse med 12-ugers (nakkefolds-) skanningen, pgr. af frygt for, at det kan føre til abort pgr. af køn. Denne debat giver det fejlagtige indtryk, at man generelt godt kan, men ikke vil oplyse om kønnet i forbindelse med 12-ugers skanningen.Det korrekte er, at bestemmelse af fostrets køn ved ultralydsskanning i 1. trimester (herunder ved nakkefoldskanningen i uge 12) er alt for usikkert. Undersøgelsen vil ofte også være meget tidkrævende og kan fjerne fokus fra formålet med undersøgelsen, nemlig fastlæggelse af fosterets alder, risiko for alvorlige kromosomsygdomme og meget alvorlige misdannelser, som kan ses tidligt i graviditeten. Der har desuden været eksempler på, at nogle forældre har fået oplyst et forkert køn, og dermed forventet et barn med et andet køn end det fødte barn. Derfor opfordrer Dansk Føtalmedicinsk Selskab (DFMS) og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) vores medlemmer til ikke at forsøge at bestemme fostrets køn i forbindelse med UL-skanning i 1. trimester. DFMS og DSOG er - ligesom Det Etiske Råd - imod abort på baggrund af køn. I forbindelse med debatten i dagspressen for nogle måneder siden vedr. abort pgr. af køn og abortturisme, undersøgte DFMS og DSOG, om der var tegn på at dette var reelt forekommende i Danmark. Konklusionen blev, at abort pgr. af køn, eller abortturisme, ikke er et stort problem i Danmark.

DSOG og DFMS anbefaler derfor, ud fra en faglig vurdering, ikke at bruge tid på at undersøge for fostrets køn i uge 12.

Olav Bjørn Petersen Formand for Dansk Føtalmedicinsk Selskab (DFMS) Lektor, overlæge, PhD Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y Aarhus Universitetshospital

Kresten Rubeck Petersen Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) Overlæge, dr.med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling D Odense Universitetshospital