Information vedrørende rammerne for U-kurser i 2013

Sundhedsstyrelsens og dermed DSOG´s budget til de specialespecifikke kurser (U-kurserne) er i 2013 reduceret med ca. 25%. Hovedkursuslederen og DSOG har som konsekvens heraf besluttet

  • at aflyse Kommunikationskurset i december 2013 og flytte kursister til kurset i juni samt til 2014.
  • at reducere udgifterne til forplejning af kursister i stedet for at reducere antallet af undervisningstimer.

Delkursuslederne vil have et meget beskedent beløb til forplejning, der vil gøre det muligt at servere lidt vand/kaffe evt frugt/kiks i nogle af pauserne. Alle kursister bedes overveje selv at medbringe vand/snack/frugt til de korte pauser i løbet af kurset. På alle kurser vil der være en længere frokostpause, hvor der vil være mulighed for at kunne købe mad i en kantine. Som hovedkursusleder vil jeg meget gerne opfordre alle kursusdeltagere til, at acceptere de nye rammer for kurserne, uden at rejse kritik af dette overfor de enkelte delkursusledere, som helt konkret ikke har mulighed for at bruge flere midler til forplejning.

Vi håber meget på, at budgetrammen for 2014 vil give mulighed for at forbedre rammerne for kurserne.

Gitte Eriksen Hovedkursusleder DSOG