Patientombuddet søger sagkyndige

Patientombuddet søger sagkyndige i almen medicin, psykiatri, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik, samt kirurgisk gastroenterologi. Flere stillinger som sagkyndige inden for disse lægelige er ledige til besættelse per 1. februar 2015.

Dine arbejdsopgaver

Du skal primært komme med en faglig vurdering i klagesager. Det drejer sig enten om klager over navngivne sundhedspersoner (disciplinærsager) eller klager over behandlingsforløb (patientombudssager). Du vil derved være med til at fastlægge normen for almindelig anerkendt faglig standard inden for dit fag.

I mere komplekse sager skal du hjælpe os med at opstille hændelsesforløb og specificere faglige problemstillinger. Herudover kan du blive bedt om at give generel rådgivning til Patientombuddet. Du skal være med til at sikre ensartet vurdering af sagerne.

Herudover kan du blive bedt om at komme med input til læringsenhedens udmeldinger.

Dine kvalifikationer

Du skal være speciallæge i inden for enten almen medicin, psykiatri, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik eller kirurgisk gastroenterologi. Du skal have et godt kendskab til basis og hovedfunktionerne inden for dit speciale. Vi har behov for speciallæger både bosiddende øst og vest for Storebælt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du kan blive ansat med det antal timer som passer dig. Mange af Patientombuddets sagkyndige er ansat med en arbejdstid på mellem 4 til 12 timer om måneden.

Du bliver aflønnet efter overenskomsten for Speciallæger mv. i Staten, herunder protokollatet om speciallægekonsulenter. Ansættelsesperioden er 5 år.

Ansættelsessted

Sagsbehandlingen i Patientombuddet er elektronisk. Derfor sender vi sagerne til dig på mail. Kort efter din ansættelse vil du blive introduceret til vores elektroniske sagsbehandlingssystem og arbejdet som sagkyndig ved Patientombuddet.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at høre mere om jobbet ved at ringe til kontorchef, overlæge Torben Hærslev på telefon: 7228:6660 eller skriv på mail: torh@patientombuddet.dk .

Ansøgning og ansøgningsfrist

Vi skal modtage din online ansøgning senest fredag den 19. december 2014 klokken 12.00.

Du ansøger via vores hjemmeside http://www.patientombuddet.dk. Under fanen ”om os” – finder du ledige stillinger – det er her du skal sende din ansøgning.