Åbent brev vedr. kvinders helbred i Pakistan

Til Sundhedsministeriet / pressen - til orientering.

De nordiske gynækologiske selskaber står sammen om henvendelse vedrørende kvinders helbred i Pakistan.

På den Nordiske kongres i Stockholm i juni 2014 blev der sat fokus på nogle store udfordringer for kvinder i Pakistan af en modig og dedikeret pakistansk kollega Dr. Shershah Syed.

Som opfølgning henvender de Nordiske Gynækologiske og Obstetriske selskaber sig i disse dage i fællesskab til Pakistanske myndigheder efter aftale med Dr. Syed.

Vedhæftede erklæring er sendt til de pakistanske myndigheder og ambassader.

Vi ønsker at der sættes fokus på nedenstående 4 punkter, og håber hermed at kunne stimulere til, at der ydes en indsats:

1. Kun ved mindre end halvdelen af alle fødsler i Pakistan, er der mulighed for assistance fra uddannet personale. En stor del af de kvinder og børn der dør i forbindelse med fødsler kan reddes hvis fødsler varetages af uddannet personale. I Pakistan dør 1/110 mødre, 46/1000 babyer er dødfødte og yderligere 42/1000 dør i nyfødthedsperioden. Til sammenligning dør 1/20.000 mødre i Danmark, 4/1000 babyer er dødfødte og 3/1000 dør i nyfødthedsperiode.

2. At arbejde på at udskyde kvinders første graviditet og forbyde ægteskab med børn, for at nedbringe antallet af fistler - dvs  skader i mellem skede og tarm som følge af fødsler. Pakistan har en af de højeste forekomster (1:222) af denne alvorlige lidelse, som overvejende skyldes at helt unge kvinder ikke er fædigudviklede, så de kan gennemføre en almindelig fødsel samt ikke har adgang til professionel fødselshjælp. Halvdelen af alle unge kvinder mellem 15 og 18 år i Pakistan har været gravide. Tilgang til prævention og politisk vilje til at gå imod religiøse anerkendelse af, at piger kan blive gift så snart de er i puberteten.

3. Skolegang for pakistanske piger, hvor kun op mod 26% har adgang nu.

4. Vold mod kvinder, da der fortsat udføres æresdrab, er en høj forekomst af både sexuel vold og almindelig vold mod kvinder, men også mod fagpersoner, der forsøger at give fødselshjælp.

Karen Reinhold Wøjdemann
Overlæge, ph.d.,Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi