Obstetrisk kodemøde 2014

Mødet blev afholdt 13. november på Rigshospitalet. Nedenfor kan du se præsentationerne fra mødet. Se iøvrigt de opdaterede koder og definitioner i den nye DSOG kodeliste, bl.a. defineres kodning for mistanke om intrauterin væksthæmning i graviditeten DO365 ved vægtestimat <= -15%.

Kodemødet 2014
Obstetriske koder – monitorering og formidling – kvalitet og økonomi

Torsdag 13. november 2014 kl. 12 – 16 Rigshospitalet, Auditorium 1

Arrangører: DSOG’s arbejdsgruppe for DRG og obstetrisk kvalitet, og Jordemoderforeningen.

Målgruppe: Obstetrikere, føtal-medicinere og jordemødre.

Program:
1200-1230   Ankomst – Sandwich
1230-1235   Introduktion (5 min) Jens Langhoff-Roos
1240-1310    Det nye fødselsregister (30 min) Anne-Mette Schroll og Christian Ulrich (SSI)
1310-1330    Koderne – logik, hierarki og anvendelse (20 min) Richard Farlie
1330-1350   Validering af koder til klinisk forskning og kvalitetssikring (20 min) Lone Krebs
1355-1415    Kaffe
1415-1430    De sjældne alvorlige obstetriske komplikationer – NOSS (15 min) Lotte Colmorn
1430-1440   NIP databasen (10 min) Charlotte Brix Andersson
1440-1450   Føto-databasen (10 min) Charlotte Ekelund
1455-1525  Hvilke koder anvendes til DAGS & DRG? (30 min) Lene Eskildsen og Hanne Brix Westergaard
1525 -1555  Diskussion 1555-1600   Afrunding

Næste kodemøde afholdes 12. november 2015 fra 13-17 på Rigshospitalet.