Delkursusleder til det specialespecifikke kursus i Urogynækologi

Delkursuslederen refererer til hovedkursuslederen. Samarbejdspartnere: Hovedkursusleder. DSOG’s undervisningsudvalg. Delkursusleder på samme kursus samt andre delkursusledere og undervisere.

Ansvarsområde: Planlægning, afvikling og evaluering af det specialespecifikke teoretiske kursus ”Urogynækologi”. Løbende justering I forhold til indhold, metode og pædagogik.

Arbejdsopgaver: Delkursuslederen har ansvar for overholdelse af budget for kurset, det endelige program samt står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, undervisere, invitation af kursisterne, udsendelse af kursusmateriale, evaluering og regnskab.

Kompetencer: Dybtgående viden indenfor urogynækologi. Forskningserfaring på Phd-niveau. Undervisningserfaring.  Kendskab til målbeskrivelsen, organisatoriske evner. Gode samarbejdsevner. Solidt fagligt netværk, speciallæge.

For at sikre en ligelig geografisk repræsentation af delkursusledelse vil ansøgere fra Øst Danmark blive prioriteret.

Start: Første kursus som delkursusleder er foråret 2016, men planlægningen heraf forventes startet medio 2015.

For spørgsmål kontakt:

Hovedkursusleder Gitte Eriksen (gitte.eriksen@skejby.rm.dk) eller

Formand for Undervisningsudvalget (UU) Lars Grønlund Poulsen (lars.groenlund.poulsen.01@regionh.dk)

Motiveret ansøgning incl. CV mailes til: formand for UU Lars Grønlund Poulsen (lars.groenlund.poulsen.01@regionh.dk)

Ansøgningsfrist: 01.01.15