Obstetrisk Guidelinemøde 2015

Obstetrisk Guidelinemøde (Sandbjergmødet) afholdes 22.-24. januar 2015, mens Føto-Sandbjerg afholdes 21.-22. januar 2015. Se program og oplæg til guidelines

Mødet er nu fuldt besat. Derudover er der ikke plads til flere på ventelisten. Såfremt man er blevet forhindret i at deltage kan man få refunderet sit gebyr frem til 20. december 2014. De der allerede er tilmeldt ventelisten vil få besked om de har fået en plads senest 22. december 2014. Den aktuelle deltagerliste kan ses her.

Vi takker for den store opbakning til mødet.

Organisations Komitéen