Indstilling af kandidater til rådsmedlemmer i Vidensråd for Forebyggelse

Den første udpegningsperiode for de nuværende rådsmedlemmer i Vidensråd for Forebyggelse slutter ved udgangen af 2014. Derfor skal der indstilles kandidater og udpeges nye rådsmedlemmer for den kommende udpegningsperiode fra 2014-2018.
Rådets formandskab vil i den kommende udpegningsperiode udgøres af Morten Grønbæk, professor og dr. med. som formand og Bente Klarlund Pedersen, professor og dr. med som næstformand. Herudover skal der udpeges 13 uafhængige forskere, med særlig viden inden for centrale områder relateret til sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme og samfund. Sundhedsstyrelsen har en plads i Rådet som observatør.

Rådets arbejde
Rådets arbejdsfelt er forebyggelse af sygdom og fremme af befolkningens sundhed. Rådets opgave er at indsamle, sammenstille og formidle eksisterende forskningsbaseret viden og påpege konsekvenser af viden om sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Rådet skal i videst muligt omfang deltage i den offentlige debat. Rådet skal ikke forske og generere ny viden.

Rådets kommende strategiske fokus i perioden 2014-2018 forventes primært at ligge inden for emner relateret til børn og unge. Derfor opfordres der til, at de kandidater der indstilles besidder faglig ekspertise inden for området børn og unge.

For mere information om Rådets arbejde, tidligere aktiviteter og projekter henvises til bilag 1 og Rådets hjemmeside: http://www.vidensraad.dk/

Indstilling af kandidater
Efter den aftale der er indgået mellem Lægeforeningen og TrygFonden, indhentes der indstillinger fra en række selskaber og institutter. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi er blevet bedt om at indstille to kandidater til Rådet. For yderligere beskrivelse af arbejdet og opgaverne som rådsmedlem i Vidensråd for Forebyggelse henvises til bilag 2.

Send din ansøgning inkl. CV til Organisatorisk sekretær Pia Ertberg inden 13. januar 2015 på pia.ertberg.02@regionh.dk