Nyt fra Undervisningsudvalget

I henhold til kommissorium, er det Undervisningsudvalgets (UU) opgave at overvåge, at målbeskrivelsen er opdateret og tidssvarende. Seneste målbeskrivelse kom i 2013, og vi er så småt gået i gang med at se på den igen. Revision af en målbeskrivelse er en lang proces og derfor ikke for tidligt at tage fat på nu, da en revision kan tage år.
Det centrale formål med revisionen er at skabe en mere operationel målbeskrivelse, hvor der kommer en bredere vifte af kompetencer, herunder triagering og prioritering af arbejdsopgaver, for at ruste den uddannelsessøgende til en travl hverdag. Vi vil derfor se på, om man med målbeskrivelsen kan tilføre kompetencer, som bidrager til dette. Vi ønsker at udvikle en målbeskrivelse, som er nemmere at anvende for både uddannelsessøgende og for vejledere. Vi tilstræber en form, som også indeholder evaluering af progression i uddannelsesforløbet.  Det skal understreges, at revisionen ikke planlægges for at reducere i operative kompetencer, der skal indgå i den fremtidige målbeskrivelse.
Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anvisninger for målbeskrivelser, søges inspiration i andre målbeskrivelser fra ind- og udland. Vi vil se på kompetencevurderingskort, Entrustable Professional Activities (EPA) som anvendes af andre specialer. Endelig kunne en forenkling være ønskeligt.
Fra foreningen af praktiserende speciallæger (FAPS) er der et ønske om at praksis bliver en del af hoveduddannelsen. Det har gennem længere tid været diskuteret i både UU og DSOG. Overvejelser omkring dette vil også indgå.
Målbeskrivelsen diskuteres løbende i de regionale videreuddannelsesråd, som er repræsenteret i UU ved de postgraduate kliniske lektorer (PKL). Ved disse møder indgår både uddannelsesansvarlige overlæger og  yngre læger under hoveduddannelse. Input herfra vil blive inddraget i revisionen. Vi hilser i øvrigt alle forslag til revisionen af målbeskrivelsen velkomne. Det er muligt at fremsende forslag til punkter, som man mener bør indgå i en revision af målbeskrivelsen. Input sendes til UU’s formand Jeannet Lauenborg senest 1. april 2017. Udkast til ny målbeskrivelse vil blive sendt i høring på et senere tidspunkt i revisionsprocessen, hvor det igen vil være muligt at komme med forslag til input.
Input til målbeskrivelsen sendes til på lauenborg@dadlnet.dk

Jeannet Lauenborg
Formand for Undervisningsudvalget, Overlæge, PhD