Ny Hovedkursusleder pr. 1. februar 2017

Marie Søgaard, overlæge på Herlev Hospital og DSOG's østlige repræsentant i Ansættelsesudvalget, afløser Gitte Eriksen som Hovedkursusleder med virkning fra 1. februar 2017. DSOGs Bestyrelse og Undervisningsudvalget ser frem til samarbejdet om at skabe de bedste rammer for en god speciallægeuddannelse i Gynækologi og Obstetrik. Vi takker Gitte Eriksen for en enestående indsats på området. 

Jeannet Lauenborg
Formand for Undervisningsudvalget