Nye medlemmer til arbejdsgrupper om nationale kliniske retningslinjer

Sundhedsstyrelsen har bedt DSOG om at udpege medlemmer til to nye arbejdsgrupper, der skal udarbejde nationale kliniske retningslinjer om hhv. dystoci og analinkontinens hos voksne. Vi skal udpege:

tre medlemmer til dystoci gruppen

og

et medlem til gruppen om analinkontinens.

Vi vil derfor bede intereserede medlemmer om at indsende en kort motiveret ansøgning til organisatorisk sekretær Pia Ertberg (pia.ertberg.02@regionh.dk) senest d. 31.12 2013.

Det anbefales at ansøgere orienterer sig om arbejdsgruppens opgaver og sammensætning, den forventede arbejdsmængde, tidsfrister mv i vedlagte kommisorier fra Sundhedsstyrelsen.

Udpegningsbrev til arbejdsgruppen vedr. NKR om analinkontinens hos voksne Kommissorium NKR analinkontinens

Udpegningsbrev arbejdsgruppe NKR Dystoci Kommissorium NKR Dystoci Habilitetserklæring til udfyldelse (fælles) Vejledning til habilitetserklæringen (fælles) Hvad er en national klinisk retningslinje (NKR) (fælles)

Kresten Rubeck Petersen Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi