Udbrud af Zikavirus

I alt 27 lande, hvor Aedes-myggene er udbredt, har rapporteret zikavirus-tilfælde smittet i landet indenfor de sidste 9 måneder  - og i dag er første importerede tilfælde registreret i Danmark. De fleste tilfælde er forekommet i Brasilien med anslået mellem 440.000 og 1.300.000 tilfælde. Tallene er imidlertid meget usikre, da hovedparten af smittede ikke får symptomer, og andre febersygdomme kan medføre lignende symptomer som zikavirus (fx denque-feber).

Zikavirus er et virus, der overføres med myggearten Aedes. Op til 80% af tilfælde har ikke haft symptomer på infektion. Zikavirus-infektion er en febersygdom af 4-7 dages varighed, der kan være ledsaget af udslet, muskel- og ledsmerter, hovedpine og øjenbetændelse. Der er ingen kur eller vaccine mod sygdommen.

Mistanken om sammenhæng mellem medført mikrocephali og andre skader på centralnervesystemet er opstået pg.a. en markant overhyppighed af nyfødte med disse skader i områder med udbredt zikavirusinfektion, først og fremmest i Brasilien og Fransk Polynesien. Endvidere er der hos enkelte nyfødte med disse skader, hvoraf flere døde kort efter fødslen, fundet arvemateriale fra zikavirus enten i fostervandet eller i børnenes væv/blod.

På nuværende tidspunkt er risikoen for rejsende usikker. Der er kun rapporteret om få tilfælde importeret til Europa. Smitterisikoen vil afhænge af smittetransmissionen, risikoen for eksposition for myg på rejsen samt rejsens længde.

Anbefalinger til danske rejsende

De danske anbefalinger følger aktuelle anbefalinger (22.01.16) fra det europæiske center for sygdomskontrol ECDC.

- Alle rejsende til de ramte områder anbefales at beskytte sig hele dagen mod myggestik, særligt om morgenen og sent om eftermiddagen. Myggestiksbeskyttelse omfatter:

  • Brug af myggespray eller myggeolie
  • Lange bukser og lange ærmer, særligt på de tidspunkter af dagen, hvor myggene er mest aktive
  • Myggenet, optimalt imprægnerede, alternativt ikke-imprægnerede, hvis soverum ikke er tilstrækkeligt skærmede eller med air-condition

- Gravide frarådes på nuværende tidspunkt ikke direkte at rejse til berørte områder, men gravide eller kvinder, der påtænker at blive gravide, tilrådes at overveje udskydelse af ikke-nødvendige rejser til disse områder, særligt lande/landområder med stigende eller udbredt smitteudbredelse. Såfremt gravide kvinder alligevel rejser skal de være særligt opmærksomme på myggestiksbeskyttelse. Det antages at rejser til områder med gode betingelser for udklækning af myg, dvs. landlige/jungleområder og slumområder i storbyer, vil være af større risiko end til områder forskellige fra disse inkl. højtbeliggende områder >2000 m. Forretningsrejsende til storbyer med ophold i airconditionerede biler og hoteller vurderes som havende en meget lav risiko for smitte.

Sundhedsstyrelsen udsender retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedrørende håndtering af infektion med Zikavirus hos gravide, der har rejst i områder med udbrud af Zikavirus.

Retningslinjerne giver anvisning til, hvordan gravide, der har rejst i områder med udbrud af Zikavirus, skal undersøges i sundhedsvæsnet.

Sundhedsstyrelsen følger situationen nøje og opdaterer retningslinjerne, når ny viden og nye erfaringer tilsiger det.

Links

DFMS guideline-udkast

Retningslinjer for sundhedspersonale om håndtering af infektion med Zikavirus hos gravide (29. januar 2016)

Information om Zikavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Flowchart om udredning og undersøgelse ved mistanke om Zikavirusinfektion hos gravide