Fald i tilslutning til HPV vaccination er stærkt bekymrende

I Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi er vi ret bekymrede. Faldet i tilslutningen til den vaccination, som beskytter mod den såkaldte HPV virus der bla. kan give livmoderhalskræft, er fortvivlende. Vi synes, det har været helt på sin plads at vaccinens bivirkninger skulle belyses, og vi forstår, at hvis man udsætter sit barn for en vaccination, så vil man for alt i verden undgå skade. Sådan har vi det også og vi har selv børn. Men netop fordi vi selv har børn, og netop fordi vi arbejder med livmoderhalskræft, som er en frygtelig sygdom, må vi forholde os til det vi ved, så vi gør det bedste for vores børn og for vores patienter.

Både den Danske Sundhedsstyrelse og WHO samt en række andre internationalt anerkendte og uafhængige instanser bekræfter sikkerheden ved HPV-vaccinen. På den baggrund og med den beskyttelse vi med sikkerhed ved vaccinen giver, er vi i Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik både bekymrede og kede af, at tilslutningen til HPV-vaccinen ikke er større. Vi forstår ikke, med den klarhed der efter vores opfattelse er med hensyn til både sikkerhed og effekt på forebyggelse af livmoderhalskræft, at ikke flere lader deres børn vaccinere.

At kun ca. 25% af de unge kvinder, der tilbydes HPV-vaccination, faktisk vælger at tage imod tilbuddet er stærkt bekymrende. HPV-vaccination kan alene skønsmæssigt forebygge ca. 70% af tilfældene af livmoderhalskræft, en sygdom med en dødelighed på ca. 45%. HPV-vaccination vil sammen med deltagelse i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft være tæt på at kunne forebygge denne sygdom 100%. HPV-vaccination må anses for at være den største landvinding på kræftområdet gennem de seneste 20 år.

Fravalget af HPV-vaccination hænger utvivlsomt sammen med den til tider heftige debat vedrørende eventuelle bivirkninger til HPV-vaccination, og vi forstår godt, at det så kan det være tid til at stoppe op og tænke samt undersøge fakta for at undgå at gøre skade. Men det er nu tid til at komme videre og her må det meget klart understreges, at der ikke foreligger noget bevis for en øget forekomst af bivirkninger blandt vaccinerede piger sammenlignet med ikke-vaccinerede. Det vi til gengæld er helt sikre på er, at vaccinen virker og forebygger både kønsvorter og livmoderhalskræft.  Et fravalg af HPV-vaccination på dette grundlag virker derfor uhensigtsmæssigt og helt modsat i forhold til hvad vi ellers gør for at leve et sundt liv og forebygge sygdom i øvrigt.

Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik er derfor af den helt klare holdning, at HPV-vaccination uden tvivl skal anbefales og håber I vil være med til at støtte op om dette.
 

På vegne af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Prof. Dr.med. Jan Blaakær
Overlæge Dr.med. Erik Søgaard-Andersen
Overlæge. Ph.d. Karen Wøjdemann, Formand for DSOG
Ledende Overlæge, MPA. Thomas Larsen, Næstformand for DSOG