Kommentar fra DSOG - Sammenhængen mellem indløste recepter på bl.a. p-piller og senere risiko for børneleukæmi

Et dansk observationelt studie netop publiceret i Lancet Oncology har undersøgt sammenhængen mellem indløste recepter på bl.a. p-piller og en senere risiko for børneleukæmi. 

DSOG mener, at studiet skal tolkes med stor varsomhed på trods af, at studiet er veludført og kommer fra en kompetent forskningsgruppe. 

Studiet bruger data fra flere danske administrative registre, og generelt vil de sammenhænge, man finder i sådanne studier, ikke altid være udtryk for årsags-virkningssammenhænge. I det specifikke studie vil de kvinder, der indløste en recept på f.eks. p-piller tidligt i deres graviditet, jo som hovedregel ikke have planlagt denne graviditet. Kvinder med en ikke-planlagt graviditet har gennemsnitligt en hel anden livsførelse end kvinder, som planlægger at blive gravide, f.eks. i forhold til indtag af vitaminer, tobak, alkohol etc. Disse faktorer kan formentligt have indvirkning på det ufødte barns senere risiko for udvikling af en række sygdomme, og det er faktorer, man ikke fuldstændigt kan korrigere for i registerstudier. 

Derudover er det afgørende for vurderingen af studiet, at selv hvis studiets resultater fortæller om en reel sammenhæng mellem p-piller og en senere risiko for børneleukæmi, er der tale om en særdeles lav risiko (ca. 1 barn pr. ca. 50.000 kvinde, der bliver ikke-planlagt gravid under behandling med p-piller). Forfatterene understreger selv disse faktorer.

DSOG opfordrer derfor til at den i det danske studie påviste sammenhæng mellem indløste recepter på p-piller og børneleukæmi testes i andre store registerstudier førend der tolkes yderligere på disse data. Studiet kan forhåbentlig sammen med kommende studier bidrage til en bedre forståelse af årsagerne til en sjælden, men meget alvorlig sygdom. 

Endelig må resultatet ikke bruges til at skræmme kvinder fra at bruge p-piller, da den viste risiko er særdeles lav.

Med venlig hilsen

Hanne Brix Westergaard