Fødeområdet er presset – nyt fødested i Region Hovedstaden er en udfordring!

Fødeområdet er presset – nyt fødested i Region Hovedstaden er en udfordring!

Fødselstallet stiger i Danmark og vil fortsætte med at stige over de næste 20 år. Det har medført et stort pres på fødeafdelinger, hvor nogle gravide oplever travlhed og utilstrækkelige ressourcer under fødslen. Dette pres udfordrer ligeledes personalet omkring de gravide, og flere steder oplever man nu mangel på fødselslæger og jordemødre.

I Region Hovedstaden har Sundhedsudvalget for at afhjælpe udfordringerne med et stigende fødselstal anbefalet oprettelsen af en gynækologisk-obstetrisk afdeling på Bispebjerg Hospital.
I Region Hovedstaden har man i de seneste 10 år lukket 3 fødeafdelinger, hvilket sammen med et kraftigt stigende fødselstal har været medvirkende til det store pres og en særlig situation i hovedstaden. Det har påvirket arbejdsmiljøet og flere steder medført personaleflugt. Flere af Region Hovedstadens fødeafdelinger har været så belastede, at Arbejdstilsynet er kommet med påbud.

Fødeområdet er så presset, at der er behov for akut tilførsel af betydelige ressourcer. En økonomisk investering i et nyt fødested, som planlagt i Region Hovedstaden kan derfor ikke stå alene.

Trækkes ressourcerne til etablering af nye modeller for fødeområdet fra de eksisterende fødeafdelinger vil det betyde, at endnu flere gravide oplever en uacceptabel travlhed på fødeafdelingerne. Et nyt fødested på Bispebjerg Hospital vil efter Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi’s (DSOG) mening kræve tilførsel af betydelige ressourcer, både i form af personale og penge til etablering og drift.

På landsplan er der med et stigende fødselstal behov for flere fødselslæger, jordemødre og sygeplejersker. Ved etableringen af en fødeafdeling skal der ansættes mere end 30 læger til at opretholde 24-timers vagtfunktion og div. dagsfunktioner, samt langt flere jordemødre og sygeplejersker.
Der er i hele landet mangel på speciallæger i gynækologi og obstetrik. DSOG anbefale derfor, at Regionerne, herunder Region Hovedstaden sammen med Sundhedsstyrelsen indgår i dialog om uddannelse af flere speciallæger i gynækologi og obstetrik, ikke blot for at afhjælpe situationen i Region Hovedstaden, men i hele landet.

DSOG vil vedvarende italesætte de økonomiske og personalemæssige udfordringer på fødeområdet og opfordrer til, at der både akut og langsigtet tilføres økonomiske ressourcer til landets fødeafdelinger, inkl. afdelingerne i Region Hovedstaden.