Kandidater til Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer

DSOG er via Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, blevet bedt om at udpege 3 personer til Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer. Heraf skal 1 være fra almen medicin. 

Det gælder som altid, at man som LVS-udpeget repræsenterer LVS bredt og ikke udelukkende eget selskab/speciale osv.

Der foreligger allerede nu to mødedatoer, hvor det forventes, at man kan deltage: 22. april og 15. september. Der holdes 2 møder årligt. 

Send din ansøgning inkl. CV til Organisatorisk sekretær Pia Ertberg inden 22. februar 2015 på pia.ertberg.02@regionh.dk