Delkursusleder til det specialespecifikke kursus: Onkologisk Gynækologi

Delkursuslederen refererer til hovedkursuslederen.

Samarbejdspartnere: Hovedkursusleder. DSOG’s undervisningsudvalg. Delkursusleder på samme kursus samt andre delkursusledere og undervisere.

Ansvarsområde: Planlægning, afvikling og evaluering af det specialespecifikke teoretiske kursus ”Onkologisk Gynækologi”. Løbende justering i forhold til indhold, metode og pædagogik.

Arbejdsopgaver: Delkursuslederen har ansvar for overholdelse af budget for kurset, det endelige program samt står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, undervisere, invitation af kursisterne, udsendelse af kursusmateriale, evaluering og regnskab.

Kompetencer: Dybtgående viden indenfor gynækologisk onkologi. Forskningserfaring på Ph.d.-niveau. Undervisningserfaring.  Kendskab til målbeskrivelsen, organisatoriske evner, erfaring med udfærdigelse af kliniske guidelines. Gode samarbejdsevner. Solidt fagligt netværk, speciallæge.

Start: Første kursus som delkursusleder er efterår 2015, men planlægningen heraf forventes startet forsommer 2015.

For spørgsmål kontakt:

Hovedkursusleder Gitte Eriksen (gitte.eriksen@rm.dk) eller

Formand for Undervisningsudvalget (UU) Lars Grønlund Poulsen (lars.groenlund.poulsen.01@regionh.dk)

Motiveret ansøgning inkl. CV mailes til: formand for UU Lars Grønlund Poulsen (lars.groenlund.poulsen.01@regionh.dk)

For at sikre en ligelig geografisk repræsentation af delkursusledelse vil ansøgere fra Øst Danmark blive prioriteret.

Ansøgningsfrist: 01.04.15