Invitation til Ph.d.-foredrag ved DSOG’s Forårsmøde 2015

På vegne af DSOG’s bestyrelse vil vi hermed indbyde medlemmer af DSOG, der i løbet af det forgangne år har forsvaret og erhvervet sig grad af Ph.d. eller Dr.med., til at deltage i forårets årsmøde og generalforsamling, fredag d. 17. april 2015.

Der vil blive anledning til en kort præsentation af projektet, hvorefter Generalforsamlingen traditionen tro vil kåre det bedste oplæg.

Deltagelse i fredagens øvrige videnskabelige program er i denne anledning naturligvis vederlagsfrit.

For tilmelding, kontakt formand for FYGO Maria Cathrine Schmidt pr. mail marsch@clin.au.dk

Vi glæder os til at høre, om jeres spændende forskning og håber, at så mange som muligt har mulighed for og lyst til at deltage.

Maria Cathrine C. V. Schmidt
Formand for FYGO

Ulrik Schiøler Kesmodel
Videnskabelig sekretær, DSOG