Invitation til at indsende poster til postersession ved DSOG’s Forårsmøde 2015

På vegne af DSOG’s bestyrelse vil vi hermed indbyde medlemmer af DSOG, der i løbet af det forgangne år har præsenteret en eller flere postere ved nationale eller internationale møder eller kongresser til at deltage i Forårsmødet og Generalforsamling, fredag d. 17. april 2015.

Alle indsendte og accepterede postere vil blive vist elektronisk på årsmødet. Enkelte vil blive tilbudt at ophænge en fysisk poster. Personer, som har foretaget en mundtlig præsentation (free oral communication) er velkomne til at sætte deres abstract op som poster og indsende posteren.

Der vil være priser til de bedste postere. Priserne uddeles i samarbejde mellem Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica og DSOG.

Alle postere, som ønskes medtaget, skal sendes elektronisk til DSOGs videnskabelige sekretær Ulrik Schiøler Kesmodel: ulrikesm@rm.dk.  

Bemærk: Abstracts modtages ikke, kun opsatte postere.

Vi glæder os til at høre, om jeres spændende forskning og håber, at så mange som muligt har mulighed for og lyst til at deltage.


Ulrik Schiøler Kesmodel, Videnskabelig sekretær, DSOG 

Maria Cathrine C. V. Schmidt, Formand for FYGO

Jens Langhoff-Roos, Deputy chief editor, AOGS 

Anja Pinborg, Associate editor, AOGS

Martin Rudnicki, Associate editor, AOGS