Invitation til at indsende poster til postersession ved DSOG’s Forårsmøde 2019

På vegne af DSOG´s bestyrelse vil vi hermed indbyde medlemmer af DSOG til at præsentere elektroniske postere på Forårsmødet d. 5. april 2019. 

Vi ønsker at postersessionen bredt skal repræsentere den store mængde forskning, der foregår i specialet. Det er ikke længere et krav, at resultaterne har været præsenteret andre steder inden for det seneste år. Præliminære data eller mindre studier, som man vurderer vil have interesse for selskabet, kan ligeledes forsøges indsendes, herunder resultater fra forskningstræning, pilot studier, mv. Der vil dog være en begrænsning på antal postere, der vil blive accepteret til Forårsmødet. 

Alle indsendte og accepterede postere vil blive vist elektronisk, der vil ikke være mulighed for at hænge ”fysiske” postere op.   

Der vil blive udvalgt nogle postere, som får mulighed for at blive præsenteret ved en ”Town Hall” lignende session (tilsvarende NFOG 2018 i Odense). Hver af de udvalgte posterpræsentationer får 2 min til præsentation, herefter er der 2 min til spørgsmål fra salen.

Der vil være priser til de samlede bedste præstationer, vurderet ud fra bl.a. poster og mundtlig præsentation. Priserne uddeles i samarbejde mellem Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) og DSOG.

Postere skal være i pdf format og egnet til præsentation på en storskærm. 

Alle postere, som ønskes medtaget, skal sendes elektronisk til DSOGs videnskabelige sekretær Lars Henning Pedersen lhp@clin.au.dk. Abstract skal ikke sendes med. 

Deadline for indsendelse d. 24. marts 2018.

Vi glæder os til at høre om jeres spændende forskning og håber, at så mange som muligt har mulighed for og lyst til at deltage.

 

Lars Henning Pedersen                      

Videnskabelig sekretær, DSOG          

Fjóla Jónsdóttir

Formand for FYGO