DSOG's arbejdsgruppe vedr. gynækologisk kodning søger nye medlemmer

DSOG’s arbejdsgruppe vedrørende gynækologisk kodning søger nye medlemmer. Gruppens formål er at sikre ensartet kodning til LPR, dvs. udstikke retningslinjer for anvendelsen af samt specifikke definitioner for de enkelte koder. Arbejdsgruppen samarbejder endvidere med Sundhedsdatastyrelsen om at optimere muligheden for at anvende data til forskning og kvalitetssikring. Endelig skal arbejdsgruppen sikre at relevante koder er tilgængelige, således at vi opnår de ønskede data.

Er du interesseret så send din ansøgning inkl. et kort CV inden den 6. marts til DSOG’s organisatorisk sekretær Pia Ertberg på pia.ertberg.02@regionh.dk