Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i DFKO

Klarskovgård d. 21/4 2018

 kl. 9.30 - 9.40

1.     Valg af dirigent.

2.     Forslag til vedtægtstilføjelse: § 11 om tegningsregler og hæftelse:

 

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere     bestyrelsesmedlem i foreningen. Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningens økonomi,    og begge har adgang til den daglige drift. ( Det blev vedtaget at ændre ordet begge fra det oprindelige   forslag til fællesskab. )

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

(Vedtægtsændringen blev vedtaget med alle 51 stemmer ved den ordinære generalforsamling i januar, og skal endeligt vedtages på den ekstraordinære generalforsamling .)

 

3.     Eventuelt :

Orientering om bestyrelsesansvar og eventuel behov for forsikring


20/3  2018     Bestyrelsen DFKO