Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

DSOG-logoDer indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i DSOG 29. november 2013 i forbindelse med DSOG’s efterårsmøde på Symbion, København. På dagsordenen er de vedtægtsændringer, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i april 2013. I henhold til vedtægterne skal disse også vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var 1/3 af medlemmerne til stede ved den ordinære generalforsamling.

Se indkaldelse, dagsorden samt forslag til vedtægtsændringer.