Igangsættelse pga gestationsalder

DSOG har med interesse læst oversigten fra Rydahl et al. omkring igangsætning pga. gestationsalder [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30299344]. Der er så store begrænsninger i artiklen, at vi ikke finder, at den bør føre til ændring af den aktuelle kliniske praksis. De gældende retningslinjer om at tilbyde igangsætning ved gestationsalder 41+4 til 41+5 giver fortsat den bedste balance mellem fordele og ulemper. Dette er bl.a. underbygget af store danske studier, som ikke er inkluderet i omtalte oversigt. Det er selvfølgelig fortsat helt afgørende at informere de gravide grundigt, herunder hvor mange igangsætninger der skal til for at forebygge et tilfælde med intrauterin fosterdød, at frekvensen af kejsersnit ikke øges ved igangsætning ved denne gestationsalder, men også hvilke ulemper der kan være ved igangsætning.