DSOG støtter ikke lovforslaget vedrørende forbud mod rekonstruktion af hymen

DSOG har afgivet et høringssvar til lovforslaget vedrørende forbud mod rekonstruktion af hymen. DSOG støtter ikke lovforslaget. Ved gennemførelse af et forbud risikerer vi at stille disse enkelte kvinder i en meget alvorlig situation, hvor de vil se sig nødsaget til at opsøge alternative løsninger udenfor sundhedssystemet for at få udført en rekonstruktion. Sideløbende er der et stort behov for oplysning og uddannelse af befolkningen. Det drejer sig ikke kun om oplysning til kvinderne, men ligeså meget oplysning til drenge, voksne mænd, samt mødre og fædre. Høringssvaret kan læses her