DSOG lancerer app til risikostratificering af gravide for venøs tromboemboli

Graviditetsrelateret venøs tromboemboli (VTE) er den hyppigste årsag til maternel mortalitet i den vestlige verden. Identifikation af risikogravide og påbegyndelse af profylakse er derfor essentiel, ligesom tidlig diagnosticering af VTE er afgørende for at nedsætte risikoen for progression og alvorlige senfølger. Da risikostratificering af gravide og dermed vurdering af behov for evt. tromboseprofylakse kan være kompliceret, har vi udviklet en IT-baseret applikation, vi håber vil gøre vurderingen og afvejningen af risici nemmere, og medføre ensartede behandlingsindikationer, behandlingsdoser og patientinformation samt sikre, at alle gravide med øget tromboserisiko får relevant og rettidig tromboseprofylakse. App'en skal ses som et støttesystem til ens egne kompetencer, og erstatter ikke lægelig klinisk vurdering.

DSOG's guideline ”Venøs tromboemboliske lidelser –profylakse, udredning og behandling” danner baggrund for de faglige anbefalinger i app’en (Tabel nedenfor).

Link til app'en findes under obstetriske guidelines - eller her:
Tromboseprofylakse til gravide, Risikovurdering og anbefaling af