Adgang til sundhedsdata

Nu er der åbnet for adgang til indberettede sundhedsdata over fødsler og fødselskomplikationer.

DSOG og Jordemoderforeningen har igennem længere tid arbejdet på at sikre adgang til data over de fødsler og fødselskomplikationer, som hver dag indberettes på alle landets fødesteder - og ved hjemmefødsler.

Det er derfor glædeligt, at der nu er åbnet for offentlig adgang via e-sundhed.dk til en lang række data, der vedrører fødsler.

Klik her og kom til siden, hvor du vil kunne lave dit eget udtræk på de data, der anvendes hyppigst indenfor obstetrikken.

Det har været en forudsætning for offentliggørelsen af udtrækkene, at det ikke skulle være muligt at kunne 'genkende' den enkelte kvinde ud fra resultaterne af udtrækkene. Data er derfor ikke personhenførbare, og det er heller ikke muligt at se resultatet i grupper med mindre end tre kvinder i gruppen.

Hvis du har behov for udtræk af sundhedsdata som ikke kan findes på e-sundhed kan du få råd om hvorledes du griber det an, ved at kontakte DSOG’s arbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet: Jens Langhoff-Roos (jlr@dadlnet.dk) eller Lone Krebs (lone.krebs@dadlnet.dk)