DSOG Bladet får digitalt liv som Nyhedsbrev

I forbindelse med afviklingen af DSOG Bladet var det Bestyrelsen magtpåliggende, at det trykte blads normale indhold fandt vej til medlemmerne i et nyt digitalt format.
Derfor vil vores almindelige Nyhedsbrev fremover være platformen for disse faste indlæg, som f.eks. klummer og rejsebeskrivelser. Nyhedsbrevet vil blive udsendt 6 gange årligt til dem, som har tilmeldt sig Nyhedsbrevet pr. e-mail, men kan også læses direkte på hjemmesiden. Desværre tillader databeskyttelsesloven ikke, at vi får direkte adgang til medlemmernes e-mail adresse fra Lægeforeningens register, hvorfor hvert enkelt medlem må tilmelde sig individuelt, hvilket knap 500 medlemmer i skrivende stund har gjort.

I menuen herover er der nu lavet et punkt med 'Nyhedsbreve', hvor man både kan se arkivet over de tidligere udsendte Nyhedsbreve, Tilmelde sig Nyhedsbrevet samt læse de gamle udgaver af det trykte DSOG blad.

Læs Nyhedsbrevet i det nye format (udsendt 26. juni 2015).

Søren Lunde
Webredaktør, Afdelingslæge