Valg til Overlægeforeningens bestyrelse

I forbindelse med det kommende valg til Overlægeforeningens bestyrelse afgår Speciallæge i gynækologi, Overlæge Vibeke Ersbak. Se opstillingsbrev. I den forbindelse opfordrer DSOGs bestyrelse til, at gynækologiske overlæger overvejer at lade sig opstille.