Valg til DGCG's bestyrelse

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe har i år valg til bestyrelsen. Følgende pladser i bestyrelsen skal besættes

1 gynækolog fra OUH
1 gynækolog fra RH
1 gynækolog fra Aalborg
1 gynækolog fra Aarhus  

Kort ansøgning med CV fra de udpegede ansøgere sendes til formand Lene Lundvall lene.lundvall@regionh.dk senest 30. april 2019