To speciallæger med ansættelse i hhv. Region Syd og Øst søges til DSOG’s ansættelsesudvalg til hoveduddannelsen.

To speciallæger med ansættelse i hhv. Region Syd og Øst søges til DSOG’s ansættelsesudvalg til hoveduddannelsen.

Der er nu to ledige stillinger til besættelse snarest muligt som repræsentant for DSOG - én med ansættelse i Region Syd og én med ansættelse i Region Øst.

I forbindelse med de to årlige ansættelsesrunder til hoveduddannelse i gynækologi og obstetrik, har der i hver region, deltaget repræsentant fra en af landets 2 øvrige hoveduddannelsesregioner. Dette for at sikre en ensartethed i ansættelsesproceduren i alle 3 regioner.

Kvalifikationer: Du er speciallæge, ansat i Region Syd eller Region Øst, med interesse for uddannelse og lyst til at give dine input til hvordan fremtidens gynækologer og obstetrikere skal se ud.

Opgaver: Deltage i formøde og samtaler i forbindelse med de to ansættelses runder i en af de 3 regioner, Det aftales indbyrdes i mellem de 3 repræsentanter hvem der deltager hvor. Samt deltagelse i efterfølgende møde i Undervisningsudvalget med en tilbagemelding fra forløbet.

Løn: Transportudgifter dækkes af Danske Regioner. Fri med løn fra afdelingen.

Ansøgningsfrist: 15. april 2015

Motiveret ansøgning stiles til:

Lars Grønlund

Formand for Undervisningsudvalget
E-mail: lars.groenlund.poulsen.01@regionh.dk
Telefon: 41158692
Arbejde:38682796