Tilmeldning til nye gynækologiske guidelinegrupper

Tilmeldingsfristen er 15. april 2017

Marie Louise Grøndahl: Marie.Louise.Groendahl@regionh.dk "Timing fra OPU til laboratoriemæssige procedurer"

Anna Klajnbard: anna.klajnbard@regionh.dk "Udredning af kvinden forud for fertilitetsbehandling"

Ulla Breth Knudsen: ullaknud@rm.dk
"Tromboembolisk udredning og behandling i relation til fertilitetsbehandling"

DSOG-guidelines omhandlende:

"Uterine årsager til infertilitet". Tovholder Bugge Nøhr

"Kirurgisk behandling af tubar årsag til infertilitet". Tovholder Christian Rifbjerg Larsen.

Fertilitetsguidelines fremlægges til godkendelse på DFS årsmøde til marts 2018, og vil også komme til diskusion og godkendelse på Hindsgavlmødet i september 2018. 

Den gynækologiske styregruppe