The Safe Delivery App: A life-saving mobile app

Maternity Foundation er en dansk udviklingsorganisation, der arbejder for at redde mødres og nyfødtes liv i Afrika i forbindelse med graviditet og fødsel. Siden 2010 har vi haft H.K.H. Kronprinsesse Mary, en passioneret forkæmper for kvinders og mødres rettigheder, som protektor.

287.000 kvinder dør hvert år af fødselskomplikationer. 99% af kvinderne kommer fra udviklingslande og mødredødelighed udgør det sundhedsområde i verden, hvor den globale ulighed er størst. På verdensplan er mødredødelighed ligeledes den største årsag til, at børn bliver forældreløse.

Der er mange og komplekse årsager til mødredødelighed, men ifølge UNFPA kunne langt størstedelen af dødsfaldene være forebygget, hvis mødrene havde haft uddannet fødselshjælp til stede under deres graviditet og fødsel. Det samme gælder de over tre millioner spædbørn, der dør hvert år.

Maternity Foundation blev stiftet på frivillig basis i 2005 af fødselslæge Henriette Svarre Nielsen sammen med fem andre kvinder. Maternity Foundation er således på under 10 år vokset fra at være et frivilligt projekt skabt af seks ildsjæle til at være en professionel og internationalt anerkendt organisation med otte ansatte på hovedkontoret i København, 13 ansatte på programkontoret i Etiopien samt en professionel bestyrelse bestående af otte medlemmer, der alle arbejder ulønnet.

Baseret på vores stærke kompetence indenfor klinisk træning og kapacitetsopbygning har vi netop etableret vores første regionale Maternal Health Hub i Addis Abeba, således at vi kan få en mere central, kapacitetsopbyggende indsats. Hub’en skal danne grundlag for et virke som katalysator for og underleverandør til andre NGO’er og aktører i den østafrikanske region. The Safe Delivery App bliver en integreret del af vores træningspakker.

The Safe Delivery App

Maternity Foundation udvikler i partnerskab med førende forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet et innovativt mobile health-værktøj (sundhedsfremme via mobiltelefonen) kaldet The Safe Delivery App. Dermed bygger vi på den eksplosive udbredelse af mobiltelefoni i Afrika, som allerede har flere end 600 mio. mobilbrugere.

The Safe Delivery App har et stort og skalerbart potentiale i forhold til at nå ud til sundhedspersonale i landdistrikterne på tværs af udviklingslande, hvor det normalt er svært og dyrt at nå ud med traditionelle træningsprogrammer.

App’en indeholder en række små animerede instruktionsvideoer, som
fx fortæller, hvad man skal gøre, hvis kvinden begynder at bløde eller den nyfødte ikke trækker vejret. Mobilprogrammet kan især bruges til at undervise sundhedsarbejdere i fjerntliggende egne i Afrika i basal fødselshjælp via mobiltelefonen. Her er der ofte er et akut behov for at få opkvalificeret deres kompetencer.

Filmene fås både på engelsk og lokale sprog og kan derfor anvendes på trods af lave læsekundskaber og sprogbarrierer. Den komplette app vil indeholde i alt ni små animationsfilm, som dækker alle basale fødselskomplikationer.

De første tre film er udviklet. De testes i 2014 i Etiopien i et forskningsprojekt finansieret af den amerikanske fond MSD for Mothers. De foreløbige testresultater er yderst positive og indikerer en væsentlig stigning i sundhedsarbejdernes evne til at håndtere komplicerede fødselssituationer. Maternity Foundation fundraiser pt. til udviklingen af de resterende film, dvs. færdiggørelsen af app'en.

Når app’en er færdig i begyndelsen af 2015, vil den dels udbydes til fri afbenyttelse for sundhedssektoren og NGO’er i udviklingslande, dels være en integreret del af Maternity Foundations kliniske træningsprogrammer. Indtil videre er der indgået aftale med Røde Kors, som vil bruge app’en i deres sundhedsprogram, når den er færdigudviklet. Der er ligeledes dialog med UNICEF Innovation om et partnerskab på tværs af en række østafrikanske lande.

Crowdfunding

Crowdfunding er en nyere form for fundraising, hvor man via en åben platform rejser penge til et nyt produkt eller en ny idé. The Safe Delivery er et innovativt og tech-baseret projekt, som det er oplagt at fundraise til på en onlinebaseret social platform.

Kampagnen lanceres på Indiegogo, som er verdens største crowdfunding-platforme med 15 mio. unikke besøgende om måneden. Kampagnen løber fra d. 11. november til 10. december 2014.

Du kan se en kort film om app'en på vores kampagne-site her eller læse mere i vores CEO Anna Frellsens nylige blog post på Huffington Post. 

 

Vores hashtags er #maternityfoundation og #safedeliveryapp.

Maternity Foundation