Syv lægefaglige selskaber inviterer til dialog om rådgivning/behandling af gravide med arvelig kræftrisiko.

Varetagelse af patienter med kendt, genetisk øget risiko for kræft, er en tværfaglig opgave mellem flere specialer. Ikke mindst i forbindelse med graviditet, hvor der ofte er betydelige diagnostiske og etiske udfordringer, hvad bl.a. en aktuel sag i pressen vedrørende kvinde med den arvelige tarmsygdom FAP illustrerer.Vi vil på vegne af nedenstående 7 faglige- og videnskabelige selskaber invitere Sundhedsstyrelsen til et fælles møde, med henblik på at få afdækket og beskrevet hvilke sygdomsgrupper, der bør være særlig opmærksomhed omkring i forbindelse med rådgivningen og behandling af disse par i forbindelse med graviditet. Formålet er at få beskrevet fælles retningslinjer for den prægravide- og prænatale rådgivning, diagnostik og behandling, således at alle par med disse genetisk bestemte sygdomme sikres en ensartet behandling af høj kvalitet.

Olav Bjørn Petersen Dansk Føtalmedicinsk Selskab Overlæge, PhD. Gynækologisk-Obstetrisk afd. Y Aarhus Universitetshospital olavpete@rm.dk

Kresten Rudbeck Petersen Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Overlæge, dr.med. Gynækologisk-Obstetrisk afd. D Odense Universitetshospital kresten.r.petersen@ouh.regionsyddanmark.dk

Hans Jakob Ingerslev Dansk Fertilitetsselskab Professor, overlæge, dr.med. Gynækologisk-Obstetrisk afd. Y Aarhus Universitetshospital hansinge@rm.dk

Jens Michael Hertz Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Professor, overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Odense Universitetshospital Jens.Michael.Hertz@rsyd.dk

Peer Christiansen Dansk Brystcancer Gruppe (DBCG) Professor, overlæge, dr.med. Mamma-Endokrin Kirurgisk afd. P Aarhus Universitetshospital peerchri@rm.dk

Peter Rasmussen Dansk Kirurgisk Selskab, sektion for kolorektal kirurgi Overlæge, kirurgisk afd. P Aarhus Universitetshospital peterasm@rm.dk

Mia Bjerager Dansk Pædiatrisk Selskab Overlæge, Børne- og Ungeafdelingen Nordsjællands Hospital mia.b@dadlnet.dk