Sundhedsstyrelsen søger sagkyndige rådgivere

Stillingen indebærer i vekslende omfang rådgivning i enkeltsager, mødedeltagelse, deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper samt deltagelse i redegørelser, lovforberedelse, vejledninger, tilsynsplanlægning, specialeplanlægning m.m.Ud over rådgivningsopgaver indebærer stillingen også overvågning af udviklingen på eget fagområde bl.a. med henblik på Sundhedsstyrelsens generelle overvågnings- og tilsynsopgaver.

Læs opslag