Støtteerklæring til Aarhus Universitetshospital

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) ønsker med denne støtteerklæring til kollegerne på Aarhus Universitetshospital (AUH) at udtrykke en stor bekymring til landets lokale og nationale sundhedspolitikere for de planlagte besparelser på AUH. Planlagte besparelser som følge af finansiering af nyt sygehusbyggeri, samt flytning af patienter, i kombination med en øget patienttilgang, øgede medicinudgifter og sidst men ikke mindst øgede effektiviseringskrav.

Over hele landet bygges der lige nu store og flotte hospitaler, men samtidigt kæmper afdelinger og personale for at efterleve myndighedernes effektiviseringskrav. DSOG kan derfor forudse, at de besparelser, som lige nu rammer AUH, inden længe rammer landets øvrige hospitaler og dermed de allerede pressede gynækologiske og obstetriske afdelinger. Konsekvenserne af sådanne massive besparelser er uoverskuelige både for den enkelte patient og personalet, og vil have stor indvirkning både på kvaliteten af patientbehandlingen samt uddannelsen af kommende kolleger og ikke mindst afdelingernes forskningsaktivitet.

Fødeområdet er som bekendt i forvejen voldsomt trængt med et stort pres på afdelingerne, som følge af det stigende fødselstal, uden at der er tilført de nødvendige økonomiske ressourcer. De nu forudsete besparelser vil derfor have meget store konsekvenser for kvalitet og dermed også arbejdsvilkår på landets gynækologisk og obstetriske afdelinger. 
Fødeområdets store udfordringer har DSOG italesat de sidste mange år og som konsekvens heraf udsendte både Sundhedsministeriet og Danske Regioner kataloger med flotte tiltag for at sikre fødeområdet. Desværre er kun få af disse tiltag finansieret og de lovede forbedringer er dermed ikke iværksat.

DSOG ønsker med denne støtteerklæring og bekymringsskrivelse til AUH og landets øvrige gynækologiske-obstetriske afdelinger, at landets sundhedspolitikere og ansvarlige i Regionerne sikrer økonomien, og dermed kvaliteten, på de danske gynækologiske og obstetriske afdelinger - med særligt fokus på:

-          Lige adgang til sundhed for alle patienter

-          Adgang til højt specialiseret behandling

-          At et fortsat meget presset fødeområde tilføres den lovede finansiering af ovenstående tiltag 

-          Midler til forskningsaktivitet og uddannelse 

På selskabets vegne
Hanne Brix Westergaard