Stort politisk udspil om fødeområdet

Det er utrolig glædeligt, at der er positivt politisk fokus omkring gravide og fødende i Danmark. Vores område har gennem længere tid været presset af nedskæringer sideløbende med en meget stor stigning i antallet af gravide og fødende. 
Bestyrelsen har arbejdet hårdt på at fagfolk, økonomer og politikere skulle træde ind i en fælles forståelsesramme.
Det slår vores Sundhedminister i dag fast er lykkedes med en meget klar udmelding omkring fødslesområdet. Læs i artiklen nedenfor hvordan både ministeren og Danske Regioner har samme forståelse af de udfordringer stigningen i antallet af fødende giver. Vores område er presset.
Ministeren har i dag udsendt et nyt udspil omkring den politik der skal føres på området. Vi har i DSOG sammen med Jordemoderforeningen arbejdet tæt med Ministeren og ministeriet, og har været med til at kvalificere udspillet i det omfang vi havde mulighed for.
I udspillet er der mange gode takter, bla. er der afsat 20. mill.kr. til udvikling af en elektronisk svangrejournal.
Vi er meget fortrøstningsfulde og ser dette som det første skridt til yderligere kvalificering af det ressourcebehov der er nødvendigt for at sikre kvalitet og for at vi fremadrettet kan følge med den kraftige vækst af gravide.

Læs udspillet her
Læs dagens kronik i Politiken, 5. januar 2018
Læs artikel om udspillet i Politiken, 4. januar 2018
Læs klummen "Historien om et overset babyboom" i Politiken, 10. januar 2018

DSOG Bestyrelsen