Revision af specialeplan 2014 og 2015

Repræsentanter fra DSOG og Gyn-Obs-repræsentanter udpeget fra Regionerne skal i løbet af 2014 og 2015 deltage i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen vedrørende den kommende revision af specialeplanen.SST vil senere i processen have en ansøgningsrunde, hvor alle regioner og private sygehuse skal ansøge om de specialfunktioner, de ønsker at varetage. Dette munder ud i den endelige tildeling af specialfunktioner i den nye Specialeplan. I den indledende proces ønsker vi fra DSOG at høre, om eventuelle nye planer, der ligger hos afdelinger/subspecialer i fht. områder, hvor der planlægges/ønskes at ansøge om specialfunktioner.

Der er altså ikke tale om en ansøgning via DSOG, men en mulighed for at vi kan danne os et fagligt overblik over eventuelle nye kommende specialfunktioner, som vi kan inddrage i vores indledende oplæg til Sundhedsstyrelsen.

Send en mail mærket ”Specialeplan – afsender navn”  til DSOGs organisatoriske sekretær Pia Ertberg (pia.ertberg.02@regionh.dk) senest 4. april 2014.

Karen Reinhold Wøjdemann Overlæge, ph.d., Næstformand i DSOG