Respons på Detektor udsendelse af 11. oktober 2017

DR Detektor gennemgik i udsendelsen d. 11.10.2017 et specifikt studie om hjemmefødsler. Programmet hævdede, at DSOGs vurdering af hjemmefødsler er baseret på det ene studie. Det er ikke korrekt. 
Vurderingen af, at der er en let øget risiko for den nyfødte ved hjemmefødsler, er baseret på en lang række studier samt viden om fødsler. 

Vi er desuden ikke enige i Detektors vurdering af det specifikke studie fra England. Blandt andet underestimerer studiets forfattere risikoen ved at føde hjemme pga. deres metodevalg - og selv hvis studiet var alt, vi vidste om hjemmefødsler, rapporterer det en let øget risiko blandt førstegangsfødende for påvirkning af den nyfødte. Vores vurdering af studiet deles af en lang række eksperter i Danmark og udlandet. 

Vi har flere gange både skriftligt og mundtligt overfor DR Detektor redegjort for vores holdning og analyser. Vi har tilbudt at deltage i en live eller båndet diskussion med de involverede forskere. Det har DR Detektor ikke ønsket, men har fastholdt, at de kun ønskede at forholde sig til et enkelt citat fra Thomas Larsen - taget ud af en kontekst. Det står dem frit for, men vi mener det havde været til alles fordel, ikke mindst for de gravide og fødende kvinders, at vi i DSOG havde fået mulighed for at deltage i en mere nuanceret debat og gennemgang både af ovenstående studie og de øvrige studier om fordele og risici ved hjemmefødsel ifht. fødsel på hospital

 DSOG bestyrelsen