Populært speciale

Hoveduddannelsesstillingerne i gynækologi og obstetrik er fortsat meget eftertragtede. Både i relative og absolutte tal er vi det 3. mest søgte speciale med 111 ansøgere til 28 stillinger, hvilket svarer til en søgningsprocent på 427%. I absolutte tal overgåes det kun af almen medicin (614 ansøgere / 220 stillinger) og anæstesiologi (196 ansøgere / 53 stillinger), mens vi på de relative tal kun overgåes af plastikkirurgi (38 ansøgere / 6 stillinger, svarende til 633%) og thoraxkirurgi (17 ansøgere / 3 stillinger, svarende til 567%).

Se Sundhedsstyrelsens liste over søgning til specialer