Patientombuddet søger sagkyndige i gynækologi og obstetrik

Flere stillinger som sagkyndige inden for obstetrik er ledige til besættelse per 1. september 2014. Dine arbejdsopgaver Du skal primært komme med en faglig vurdering i klagesager. Det drejer sig enten om klager over navngivne sundhedspersoner (disciplinærsager) eller klager over behandlingsforløb (patientombudssager). Du vil derved være med til at fastlægge normen for almindelig anerkendt faglig standard inden for dit fag. I mere komplekse sager skal du hjælpe os med at opstille hændelsesforløb og specificere faglige problemstillinger. Herudover kan du blive bedt om at give generel rådgivning til Patientombuddet. Du skal være med til at sikre ensartet vurdering  af sagerne. Herudover kan du blive bedt om at komme med input til læringsenhedens udmeldinger.

Dine kvalifikationer Du skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik. Du skal have et godt kendskab til hovedfunktionerne inden for dit speciale. I denne omgang har vi primært behov for speciallæger med særlig erfaring inden for obstetrik, og gerne bosiddende vest for Storebælt.

Løn- og ansættelsesvilkår Du kan blive ansat med det antal timer som passer dig. Mange af Patientombuddets sagkyndige er ansat med en arbejdstid på mellem 4 til 12 timer om måneden. Du bliver aflønnet efter overenskomsten for Speciallæger mv. i Staten, herunder protokollatet om speciallægekonsulenter. Ansættelsesperioden er 5 år.

Ansættelsessted Sagsbehandlingen i Patientombuddet er elektronisk. Derfor sender vi sagerne til dig på mail. Kort efter din ansættelse vil du blive introduceret til vores elektroniske sagsbehandlingssystem og arbejdet som sagkyndig ved Patientombuddet.

Yderligere oplysninger Du er velkommen til at høre mere om jobbet ved at ringe til kontorchef, overlæge Torben Hærslev på telefon: 72286660 eller skriv på mail: torh@patientombuddet.dk .

Ansøgning og ansøgningsfrist Vi skal modtage din online ansøgning senest fredag den 15. august 2014 klokken 12.00. Du ansøger via et link, som du finder nederst i stillingsopslaget på vores hjemmeside http://www.patientombuddet.dk, hvor du også kan læse mere om Patientombuddet.