Opfordring til kandidater til EU parlamentsvalget

Stop brugen af hormonforstyrrende stoffer, der påvirker vores evne til at få børn.

Flere og flere undersøgelser peger på, at vi gennem eksponering for kemiske stoffer i miljøet påvirker vores reproduktionssystem i en grad, at det får konsekvenser for vores evne til at få børn.

Infertilitet har nu et omfang, så det må karakteriseres som en folkesygdom. Hver 4. mand får aldrig børn, hver 10. kvinde får enten ingen børn eller færre, end hun ønsker sig. Og hvert 10. barn skal undfanges på fertilitetsklinikkerne. Undersøgelser har desuden vist, at hver 5. mand i Danmark nu har så lav en sædkvalitet, at hans chancer for at gøre sin partner gravid er påvirket.

Vi ser desuden, at forekomsten af testikelkræft har været stigende. Og det er ikke kun mændene, der bliver ramt. Vi begynder også at se rapporter om effekten af skadelige stoffer i miljøet på sygdomme hos kvinderne som f.eks. endometriose, muskelknuder i livmoderen og brystkræft.

Ikke alle kemiske stoffer er skadelige, og langt fra alle skader skyldes kemi. Det er derfor vigtigt at få klarlagt, hvor der skal sættes ind, og det kræver både fokus og forskning. Seneste initiativ er oprettelsen af et internationalt center i København, som skal arbejde med virkningerne af miljøskadelige stoffer hos mænd.

Kemiske stoffers påvirkning af vores reproduktionssystem er et helt særligt område. Ofte vil effekten først kunne ses når vi begynder at skulle have børn i 30-års alderen. Måske skulle vi stille krav om omvendt dokumentation, således at kemiske stoffer ikke må anvendes, før det er sandsynliggjort, at de ikke har en negativ effekt på vores reproduktion. Frem for at vi - efter 30 års påvirkning - skal dokumentere, at de har en skadelig effekt.

På grund af forebyggelsesarbejdets særlige karakter kan området alene drives frem ved bevidste politiske valg. Det er derfor vigtigt, at der udvikles en strategi for reproduktionsområdet. Vi vil opfordre samtlige kandidater til EU parlamentsvalget om at arbejde non-stop for at afdække problemernes omfang og forbyde/erstatte de hormonforstyrrende stoffer, der påvirker vores evne til at få børn.

Lillian Bondo Formand for Jordemoderforeningen (Tel: 23 43 94 33)

Bjarne B. Christensen Generalsekretær Sex & Samfund (Tel: 27 29 03 09 )

Søren Ziebe Formand for Dansk Fertilitetsselskab (Tel: 22 15 99 51)

Karen Reinhold Wøjdemann, Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (Tel: 20 88 75 45)