Opfølgning af screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

Der er igen afholdt møde i Sundhedsstyrelsen om opfølgning af screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Læs referat

Til orientering sender vi også en kort mail til alle fem regionerns hovedpostkasser, hvor vi beder om en status for implementering af e-boks med henblik på anvendelse ved påmindelser og prøvesvar.

Helle Kirkeby