Opdateret urogynækologisk kodevejledning

Hermed et forslag til ny, opdateret kodevejledning til benyttelse i forbindelse med urogynækologisk diagnostik og indgreb. I kodevejledningen indgår en række forslag til nye diagnose og indgrebskoder.

Forslaget er udarbejdet af 3 DUGS medlemmer: 
- Overlæge, Phd Lars Alling Møller
- Professor, overlæge, dr. med. Gunnar Lose 
- Overlæge, Phd Karl Møller Bek.

Forslaget sendes hermed til kommentering hos alle medlemmer af DUGS.
Evt. rettelsesforslag bedes sendt til Lars Alling Møller på Larsallingmoller@gmail.com

Kodevejledningen bliver desuden præsenteret på DUGS årsmøde d. 9. januar 2014, hvor evt. ændringer på baggrund af indkomne forslag medtages.

Rikke Guldberg
Sekretær for DUGS